Det poetiske hjørnet


I anledning av at jeg har fått tilsammen fire dikt på trykk hos Tekst forlag, vil jeg publisere de her.

Det første diktet heter Døde demoner og ble utgitt i 2022 i antologien Årets dikt. De andre diktene er ikke publisert enda, men kommer i diktantologien Et vindu inn, trolig i løpet av 2024