Hønsehauk. M ramme kr. 1900

"Ingen av dalens skyttere dreper så meget som hun. Og det hun tar av er av skogens og fjellets edleste vilt.
Av og til er hun også nede i bygda og røver. Da blir det skrik på høneflokken bortover gardene.
For de kjenner den bredvingete fuglen som duver så makelig der oppe.
Det er døden som flyr, døden fra luften. Hønsehauken"
-Det skriker fra Kverrvilljuvet, 1920
M Fønhus